header foto header foto header foto header foto
 

Wim Schwarz beker

Elk jaar wordt door onze vereniging de Wim Schwarz beker uitgereikt.
 

Deze beker is vernoemd naar een voormalig lid van onze vereniging, de heer Wim Schwarz. Wim, geboren in 1936 kwam mid-jaren vijftig in dienst van de Koninklijke Marine als vleigtuigmaker. In 1960 maakte hij de overstap naar de militaire vliegopleiding en behaalde een jaar later zijn groot vliegbrevet en vloog vervolgens als sergeant vlieger op de helikopters van de Marineluchtvaartdienst.
 
Aan het einde van zijn contract verliet Wim de Koninklijke Marine en ging als gezagvoerder vliegen bij KLM Helikopters, die kort daarvoor was opgericht. Deze maatschappij vloog met S-58 helikopters naar en van booreilanden op de Noordzee. Zijn laatste vlucht op 10 mei 1974 werd hem noodlottig, waarbij hij, zijn tweede vlieger en vier passagiers omkwamen. Het ongeluk gebeurde op ongeveer 150 kilometer ten westen van Texel, toen hij op weg was naar het booreiland Chaparral. Wim was getrouwd met Loes Sondagen. Zij hadden twee kinderen, zoon Victor en dochter Ineke. Wim is bijna 38 jaar geworden.
 
Behalve een getalenteerde keeper (ten tijde van zijn overlijden was Wim de keeper in Heren 1) was Wim ook een goed schaker en kon hij redelijk goed piano spelen. Hij had een uitstekend organisatietalent met een goed doordachte eigen mening. Bij HC Hisalis heeft hij zich verdienstelijk gemaakt op allerlei terreinen, waarbij zijn instelling "niet ik, maar de club staat centraal", voor velen nog steeds een belangrijk motto is.
 
Na zijn onverwacht overlijden heeft de toenmalige voorzitter van HC Hisalis, Gerard van Baalen, in 1974 de Wim Schwarz beker in het leven geroepen. In eerste instantie was deze beker alleen bestemd voor teams binnen onze vereniging die zich op enig gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor HC Hisalis, geheel volgens het gedachtegoed van Wim Schwarz.
 
In 2004 heeft het toen zittende bestuur besloten om ook individuele personen in aanmerking te laten komen voor de Wim Schwarzbeker om zo nog beter diegene te kunnen eren die zijn of haar vrije tijd opoffert voor de vereniging.

2022 – Frans en Ilona Duivenvoorden

De Wim Schwarz beker 2022 is toegekend aan vrijwilligersechtpaar Frans en Ilona Duivenvoorden. Frans is meerdere jaren trainer en coach geweest van met name de jongste meisjes, maar ook team begeleider en assistent trainer van Dames 1. Ook was hij in die tijd druk in de weer met trainingsschema’s en het keuren van velden. In november 2016 is Frans als voorzitter van de Technische Commissie toegetreden tot het bestuur, en werd hij verantwoordelijk voor alles wat met hockeyzaken te maken had; van teamindelingen, trainersindelingen, planningen, zaalhockey, het selecteren van trainers, het blussen van vele brandjes ... In 2021 is Frans uit het bestuur getreden, maar is hij onverminderd doorgegaan met vele operationele taken. Er komt hierbij van alles op hem af, en soms ook mensen die het ergens duidelijk niet mee eens zijn, maar Frans blijft altijd vriendelijk en respectvol, en vindt uiteindelijk altijd een goede oplossing voor iedereen. Een voorbeeld voor ons allen! Ook Ilona is meerdere jaren coach geweest van de jongste meisjes en heeft haar sporen verdiend als team manager. Maar haar grootste bekendheid heeft zij ontleend aan haar grote bijdragen aan de kledingcommissie, het wedstrijdsecretariaat junioren, en de ledenadministratie. Diepe indruk heeft Ilona gemaakt toen zij tijdens de corona jaren met enkele andere vrijwilligers onvermoeid trainingen en onderlinge wedstrijden bleef inplannen, en die planningen onverdroten bleef aanpassen wanneer de coronamaatregelen zich weer eens wijzigden ... en dat gebeurde veelvuldig! Hierdoor waren wij in die periode waarschijnlijk één van de meest actieve verenigingen in de omgeving. Onlangs is Ilona gestopt met het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie, maar zij ondersteunt haar opvolgers nog altijd actief. Frans en Ilona, de hockeyclub is jullie heel veel dank verschuldigd voor jullie tomeloze inzet, en we hopen dat jullie nog lang aan onze club verbonden blijven!

2021 - Sven Cozijn

Sven is al jaren een steun en toeverlaat voor de vereniging. Veel mensen kennen hem als enthousiast en begenadigd hockeyer. Begonnen in de jeugd is hij nu alweer zo’n 7 jaar lang, vanaf 2014, de rots in de branding van Heren 1; geen aanvaller komt er langs, en geen verdediger stopt zijn verwoestende sleep! Maar ook buiten het veld staat hij zijn mannetje. Zo is hij al jaren achtereen trainer en coach van menig jeugdteam, en van de jeugdige teams van trimmers en veteranen. Ook is hij al jarenlang lid van de evenementencommissie en heeft hij aan menig evenement bijgedragen; de mooie posters alleen al zijn hier getuige van. Maar waar de club hem zeker ook voor mag waarderen is zijn inzet en bijdragen tijdens de hele coronacrisis. Hij was altijd een grote steun en toeverlaat bij het aanpassen van het clubhuis en markeren van looproutes om aan alle coronamaatregelen te voldoen. Zo zullen de meeste leden zich nog wel kunnen herinneren dat hij de looplijnen rondom velden en clubhuis met zijn drone in beeld heeft gebracht en op de website heeft gepubliceerd. Zeer indrukwekkend! Verder was hij de eerste die digitale trainingen ging verzorgen. En ook de digitale bingo, de digitale pubquiz en de digitale ALVs heeft hij mogelijk gemaakt, met de inzet van een eigen Youtube kanaal voor het digitale aspect. Tenslotte is hij ook nog barcoach en ‘een razende reporter’ voor verslagen en livestreams van Heren 1 en Dames 1 En dit alles is slechts een greep … We hopen nog jaren van zijn aanwezigheid en bijdragen te mogen genieten; de Wim Schwarz beker is dit jaar heel terecht voor Sven!

2020 - Titia Mackenzie

De Wim Schwarz beker is dit jaar uitgereikt aan een bijzondere vrouw, Titia Mackenzie. Titia is al sinds 2013 barcoach bij Hisalis. Zij heeft vele weekenden doorgebracht achter de bar en haar mede vrijwilligers gesteund bij hun werkzaamheden. Hadden we daarnaast een keer een bezettingsprobleem dan hoefde je Titia maar te bellen en ze kwam weer vrolijk opdraven.Ook heeft Titia de afgelopen jaren de rol van contactpersoon voor al onze leveranciers op zich genomen. Dit betekende dat wanneer die langs kwamen, voor veelal onderhoud gerelateerde zaken, Titia in het clubhuis klaar stond om ze op te vangen. En dit gebeurde heel regelmatig. Voor Hisalis heeft Titia de afgelopen jaren in ieder geval altijd klaargestaan. De schok was dan ook ontzettend groot dat Titia vorig jaar afscheid heeft moeten nemen van haar vrijwilligerswerk vanwege haar gezondheid. Toen wij als bestuur een aantal maanden geleden met elkaar in een Teams meeting zaten en het onderwerp 'naar wie gaat de Wim Schwarz beker dit jaar' bespraken, was er geen enkele twijfel en eigenlijk ook maar één optie en dat was Titia. En we waren unaniem hierover! Dank je wel Titia dat je al die jaren een super vrijwilliger bent geweest en je wezenlijke bijdrage hebt geleverd. Je bent een topper en deze erkenning is meer dan verdiend. Gefeliciteerd!!

2019 - Heren 2

In 2019 is de Wim Schwarz beker toegekend aan Heren 2. Dit is een zeer terechte keuze, om vele redenen. Heren 2 is zichtbaar sfeerbepalend binnen de club, maar ook buiten de club. Heren 2 moedigt zichzelf zichtbaar aan, maar ook andere teams. Vele spelers van Heren 2 verzetten veel werk voor Hisalis, op diverse terreinen zoals klusploeg, training geven, fluiten etc. Heren 2 bestaat dit seizoen uit meer dan 20 personen en regelt dit met speelschema’s zonder enig gemor. Heren 2 is altijd met grote aantallen op de trainingen aanwezig. Heren 2 is een sportief team naar elkaar, naar de tegenstander en naar de arbitrage. Heren 2 is een echte vriendenclub. Het is zonneklaar ... Heren 2 ligt een ieder na aan het hart. De club is zeer verheugd over zo’n prachtig seniorenteam!

2018 - Falco Paul en Chantal Pijpe

Het bestuur heeft er niet lang over na hoeven te denken aan wie in 2018 de Wim Schwarz beker toe te kennen … Falco en Chantal! Het wordt tijd dat deze super vrijwilligers eens in het zonnetje worden gezet. Chantal zet zich al vele jaren in voor de club, met het maken van mooie foto’s, het al jarenlang barhoofd zijn en al 7 jaar alles regelen wat met het LISA-systeem te maken heeft. Al dat vele werk wordt door Chantal stilletjes verricht, op de achtergrond. Falco heeft zijn sporen verdiend met de opbouw en het onderhoud van de website en app, en is nu weer bezig met de nieuwe website. Daarnaast is hij de grondlegger geweest van de doorstart van het Veteranenteam. Met flyers, stukjes in de lokale media en dergelijke heeft hij uiteindelijk een volwaardig team op de been gebracht. Falco maakt ook al jaren deel uit van de Technische Commissie, heeft jarenlang training gegeven en springt zo nu en dan nog wel eens in, fluit (zaal)wedstrijden, en heeft jarenlang meerdere schema’s gemaakt van trainersvergoedingen, etc. Al met al teveel om op te noemen. De club is trots op Falco en Chantal, die zo ontzettend veel voor de club hebben gedaan en doen!

2017 - Maarten Knaap

De Wim Schwarz beker 2017 is toegekend aan Maarten Knaap. Maarten heeft een groot hart voor de club. Op donderdag traint hij vol overgave de keepers en verzint daar iedere keer weer nieuwe uitdagende oefeningen voor. Hij fluitcoacht en traint zowel met de Veteranen als met Heren 1 mee. Hij is als speler een vaste waarde voor de Veteranen, maar keept ook wedstrijden voor Heren 2 en is vaste invalkeeper voor Heren 1. Daarnaast maakt Maarten deel uit van het klusteam en kent hij ondertussen alle hoekjes en gaatjes in het clubhuis. Of het nu planken zijn in het materiaalhok, een andere indeling van het keepershok, schotten in de dameskleedkamer … hij draait er zijn hand niet voor om. Ook is Maarten één van de aanjagers geweest van de verbouwing van het clubhuis. De vereniging is ontzettend blij met een vrijwilliger als Maarten. Hulde!

2016 - Nanda Ruigrok - Janssen

Het bestuur heeft besloten om de Wim Schwarz beker 2016 uit te reiken aan een vrijwilliger in hart en nieren: Nanda Ruigrok. Nog niet lang aan de club verbonden maar in de periode dat zij lid is heeft zij vele activiteiten op zich genomen. Zij heeft een paar jaar geleden het voortouw genomen om het Arbitrageplan te schrijven. Door haar stimulansen hebben we het voor elkaar gekregen dat er ieder jaar vele nieuwe scheidsrechters bijkomen; recentelijk weer een lichting van een man of 30. Het is niet alleen het fluiten zelf, maar ook de opleiding en het inzetten van fluitcoaches staat achter haar naam. Daarnaast fluit zij zelf ook en gaat zij nu een stap verder door de CS+ opleiding te volgen. Voor de niet kenners, dat is de opleiding tot bondsscheidsrechter. Daar waar een aantal jaren geleden de keepersopleiding in het slob was geraakt heeft zij daarin met een aantal anderen het voortouw genomen om een fantastische keeperschool neer te zetten. Samen met Maarten, Pim, Flip en anderen hebben zij echt iets neergezet! Zelf is zij een allround keepster. Zij keept bij de Trimmers, daarnaast is zij de reservekeepster van Dames 1 en niet onbelangrijk je bent de reservekeeper bij de Heren Veteranen. Twee jaar geleden heeft zij samen met Anje het initiatief genomen tot het Oktoberfest. Een terugkerend toernooi voor trimmers van onze club en trimmers van clubs uit de regio. Een gezellig en befaamd toernooi, waarop we als club trots zijn dat wij dit kunnen aanbieden.

2015 - Anje Hepkema

Het bestuur heeft besloten om dit jaar de Wim Schwarz beker uit te reiken aan een dame die absoluut model staat voor de vrijwilliger in hart en nieren. Als ouder is zij sinds haar kinderen zijn gaan hockeyen allerlei taken gaan uitvoeren, van het begeleiden en coachen naar de aansturing van de gehele jongste jeugd. Dat betekende iedere zaterdag aanwezig zijn en dat was ze dan ook altijd. Aanwezig op de club, is ze overigens nog vaak. Ze voelt zich ‘thuis’ op haar club. De hele familie is lid en actief en zij zelf zet zich voor de volle 100% in voor Hisalis. Een taak die haar ook goed afgaat is het werven van andere vrijwilligers. Naast haar huidige rol als secretaris van de TC zet ze zich ook in voor een toernooiorganisatie of een ander project, ze is er gewoon altijd bij. Denk maar aan eens aan het Oktoberfesttoernooi! Het runnen van de accommodatie op hele zaterdagen als barhoofd is een taak die ze, omdat ze dit leuk vindt, er nog even bij doet. Kortom, een rolmodel ouder en vrijwilligster! Op dit moment secretaris van de TC, Lijncoördinatie jongste jeugd en Barhoofd.

2014 - Trimmers

De Wim Schwarz beker was oorspronkelijk altijd een prijs voor teams. Pas in 2004 is besloten dat de beker ook aan individuen kon worden uitgereikt. In de afgelopen jaren is de nadruk echter steeds meer naar personen geschoven. Het bestuur was dan ook zeer verheugd om tijdens de ALV van 19 november 2014 weer een huldiging in de 'oorspronkelijke gedachte' te kunnen laten plaatsvinden. De twee trimmer-teams hebben namelijk in het seizoen 2013-2014 bij diverse evenementen de handen geheel belangeloos flink uit de mouwen gestoken. In het bijzonder memoreerde het bestuur alle inspanningen rondom de WK clubdag en de opening van de nieuwe velden - twee perfect georganiseerde spektakels!

2013 - Florian de Clercq

Tijdens de ALV op 6 november 2013 is de Wim Schwarz beker uitgereikt aan Florian de Clercq voor zijn inzet voor de vereniging. Als scheidsrechter heeft Florian jarenlang voor Hisalis gefloten en als bondsscheidsrechter trekt hij het hele land door. Ondanks het beëindigen van zijn zeer langdurige lidmaatschap (als spelend lid) wil Florian betrokken blijven bij de vereniging. Florian zal een rol spelen bij het begeleiden van scheidsrechters in opleiding. De vereniging hoopt natuurlijk nog jarenlang te kunnen genieten van Olmenhorst-barbecues tijdens de familiedag!

2012 - Riet Austie

Voorzitter Hidde van der Wal reikte de beker uit met de woorden dat in Riet veel verschillende aspecten van vrijwilligers verenigd zijn. Door haar enthousiasme en haar geweldige inzet weet ze veel leden aan de vereniging te binden. Riet besteedt een bijzonder groot deel van haar vrije tijd aan onze vereniging. Volgens de voorzitter is "het helemaal niet vreemd om een mail te ontvangen die ’s nachts om twee uur door Riet verstuurd is”. Met andere woorden: Zeg je Riet, dan zeg je Hisalis, of sterker nog: Riet is Hisalis!

2011 - Pieter-jan de Bruijn

In 2011 is de Wim Schwarz beker uitgereikt aan Pieter Jan de Bruijn om daarmee waardering uit te spreken voor zijn bewonderenswaardige inzet voor de ontwikkeling van het G-Hockey bij Hisalis. Pieter heeft de ontwikkeling van het G-Hockey bij Hisalis tot bijzondere hoogte gebracht. Zonder zijn enthousasme en tomeloze inzet zou het G-Hockey bij Hisalis vandaag niet zijn wat het nu is.

2010 - Jos Caspers

Jos kreeg de beker voor zijn grote inzet bij de invoering van Lisa als clubsysteem, het beheer hiervan en het meedenken over aanpassingen. Hij zorgde ervoor dat alle leden en vrijwilligers optimaal gebruik konden maken van de mogelijkheden binnen het ledensysteem. Daarnaast heeft Jos, net als Wim, een goed doordachte eigen mening en gaat een discussie niet uit de weg als hij dit nodig acht. Als laatste mag nog genoemd worden de introductie en (mede-) organisatie van de SLL (Sport Lol Leer) dagen). Bedacht door Jos, en nu al twee jaar een groot succes. Kortom een man die deze beker volkomen verdient.