header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Contributie

Het verenigingsjaar en daarmee het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

De contributiebedragen zoals hieronder vermeld zijn inclusief de vaste bijdrage die wij voor elk lid aan de KNHB dienen te betalen. 

De contributies van de leden kunnen jaarlijks worden aangepast. In de ALV van 21 november 2018 is besloten dat de contributie van het volgende seizoen (2019/2020) met 5% zal worden verhoogd. Dit heeft verschillende redenen. De vergoedingen voor goede trainers moet worden verhoogd en de kosten van de zelfwerkzaamheid (onderhoud rondom de velden etc.) die zullen overgaan van de gemeente naar onze vereniging zijn nog steeds niet bekend. Geconstateerd is dat de keepersmaterialen sneller slijten dan in eerste instantie werd verwacht, waardoor er eerder vervanging moet plaatsvinden. De herstelwerkzaamheden aan het clubhuis zijn nog niet klaar. Met name het herstel van het dak staat eraan te komen. Ook het wegvallen van de sponsorbijdrage van de Rabobank is ook nog steeds merkbaar. 

Dit jaar is er voor de deeltijd-veteranen een nieuw contributiebedrag vastgesteld. 

 

De contributies voor het seizoen 2019-2020:

 

Categorie

Bedrag in EUR

Funkey Training                          75

Tummen

183

F-jeugd

212

E-jeugd

239

D-jeugd

268

C-jeugd

268

B-jeugd

296

A-jeugd

296

Senioren

323

Deeltijd senioren*

192

Veteranen

323

Deeltijd veteranen*

192

Trimmers

192

G-Hockey

171

Donateurs

75

Inschrijfgeld (aanmelding nieuw/opnieuw)

37

Maximale gezinsbijdrage (exclusief zaalhockeycontributie)

906


Deeltijd senioren: met de verplichting tot 1 keer fluiten en max.7 wedstrijden.

* Deeltijd Veteranen: met de verplichting tot 1 keer fluiten en max.7 wedstrijden en het vereiste dat er minimaal 13 volledig betalende leden deel uitmaken van het bewuste (veteranen)team

* Funkey Training: 1x per week

 

Zaalcontributie seizoen 2018-2019


De bepaling van de zaalhockeycontributie is afhankelijk van het aantal trainingen dat in de zaal mogelijk is. Onderstaande zaalhockeycontributie is begroot voor het seizoen 2018-2019. Dit is inclusief de vaste bijdrage die wij per lid aan de KNHB dienen af te dragen.

 

Categorie

Bedrag in EUR

Heren 1 / Dames 1 (10x binnen trainen)

75

Selectie- en opleidingsteams (10x binnen trainen)

75

Overige jeugd en jongste jeugd teams (10x binnen trainen)

75Korting op contributie

Bij late inschrijving door instroming zullen de navolgende kortingen worden toegepast op de contributie:

  • Vanaf 15 november: 25%
  • Vanaf 15 februari: 50%
  • Vanaf 1 april: 75%
  • Vanaf 1 mei: alleen inschrijfgeld


Let op: alleen voor nieuwe leden, in het eerste jaar van lidmaatschap.


Inning

Contributiebetaling geschiedt door middel van automatische incasso tweemaal per seizoen: aan het begin van het seizoen en in januari. Mocht er om welke reden dan ook een factuur niet worden betaald, wordt het volgende sanctiebeleid gehanteerd:

  • 2 maanden na factuurdatum boete € 35,-
  • 3 maanden na factuurdatum boete € 50,-
  • 4 maanden na factuurdatum wordt het lid geroyeerd

Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat u dat niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Indien de contributie niet op tijd is ontvangen, dan behoudt de vereniging het recht het betreffende lid uit te sluiten van competitiewedstrijden. De contributie geldt alleen voor veldhockey. Voor de zaalhockey wordt apart contributie geheven.

 

Opzeggen

Mocht je onverhoopt het lidmaatschap willen opzeggen, dan doe je dat door vóór 1 mei een mail te sturen naar  [email protected]. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen middels een app of andere social mediakanalen zijn niet geldig.

Opzeggingen (op welke wijze dan ook) gemeld bij trainers, coaches, teamleden, bestuursleden etc. zijn niet geldig.

De opzegging is pas definitief na bevestiging van uitschrijving door de ledenadministratie.

Als er niet tijdig (voor 1 mei) is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de bijhorende jaarcontributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.

 

 

 

 

 

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

14-10 Bestuursvergadering
28-10 TC vergadering