header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Het verenigingsjaar en daarmee het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributiebedragen zoals hieronder vermeld zijn inclusief de vaste bijdrage die wij voor elk lid aan de KNHB dienen te betalen.

De contributies van de leden kunnen jaarlijks worden aangepast. In de ALV van 21 november 2022 is besloten dat de contributie van het volgende seizoen (2023/2024)  zal worden aangepast.

Contributies voor het seizoen 2023-2024

Categorie

Bedrag in EUR

Funkey Training *

75

Tummen

185

F-jeugd

230

E-jeugd

265

D-jeugd

295

C-jeugd

295

B-jeugd

325

A-jeugd

325

Senioren

350

Deeltijd senioren *

210

Veteranen

350

Deeltijd veteranen *

210

Trimmers

210

G-Hockey

185

Donateurs

75

Inschrijfgeld (aanmelding nieuw/opnieuw)

40

Maximale gezinsbijdrage (exclusief zaalhockeycontributie)

1000


* Funkey Training: 1x per week

* Deeltijd senioren: met de verplichting tot 1 keer fluiten en maximaal 7 wedstrijden.

* Deeltijd Veteranen: met de verplichting tot 1 keer fluiten en maximaal 7 wedstrijden en het vereiste dat er minimaal 13 volledig betalende leden deel uitmaken van het bewuste (veteranen) team


Zaalcontributie

Categorie

Bedrag in EUR

Seniorenteams (10x binnen trainen/sportschool)

85

Juniorenteams (10x binnen trainen/sportschool)

85

Jongste jeugd teams (10x binnen trainen/sportschool)

85


Let op: de bepaling van de zaalhockeycontributie is afhankelijk van het aantal trainingen dat in de zaal mogelijk is. De bovenstaande zaalhockeycontributie is begroot voor het seizoen 2023-2024. Dit is inclusief de vaste bijdrage die wij per lid aan de KNHB dienen af te dragen.


Kortingen

Bij late inschrijving door instroming zullen de navolgende kortingen worden toegepast op de contributie:

  • Vanaf 15 november: 25%
  • Vanaf 15 februari: 50%
  • Vanaf 1 april: 75%
  • Vanaf 1 mei: alleen inschrijfgeld


Let op: alleen voor nieuwe leden, in het eerste jaar van lidmaatschap.


Inning

Contributiebetaling geschiedt door middel van automatische incasso tweemaal per seizoen: aan het begin van het seizoen en in januari. Mocht er om welke reden dan ook een factuur niet worden betaald, wordt het volgende sanctiebeleid gehanteerd:

  • 2 maanden na factuurdatum boete € 35,-
  • 3 maanden na factuurdatum boete € 50,-
  • 4 maanden na factuurdatum wordt het lid geroyeerd


Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat u dat niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Indien de contributie niet op tijd is ontvangen, dan behoudt de vereniging het recht het betreffende lid uit te sluiten van competitiewedstrijden. De contributie geldt alleen voor veldhockey. Voor de zaalhockey wordt apart contributie geheven.

Als er niet tijdig (voor 1 mei) is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de bijhorende jaarcontributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.

 

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.