hisalis-banner-1.jpg
hisalis-banner-10.jpg
hisalis-banner-11.jpg
hisalis-banner-12.jpg
hisalis-banner-13.jpg
hisalis-banner-14.jpg
hisalis-banner-15.jpg
hisalis-banner-16.jpg
hisalis-banner-17.jpg
hisalis-banner-18.jpg
hisalis-banner-19.jpg
hisalis-banner-2.jpg
hisalis-banner-3.jpg
hisalis-banner-4.jpg
hisalis-banner-5.jpg
hisalis-banner-6.jpg
hisalis-banner-7.jpg
hisalis-banner-8.jpg
hisalis-banner-9.jpg
Nieuwsoverzicht
LEDENADMINISTRATIE

25-4-2018
REMINDER: opzeggen voor 1 mei aanstaande
 

Indien je volgend seizoen (2018 – 2019) geen lid meer wil/kan zijn van Hisalis dien je voor 1 mei 2018 je lidmaatschap per mail aan de ledenadministratie op te zeggen. Onder vermelding van je naam en adresgegevens. 


E-mail: [email protected]


Opzeggingen in de app. of aan trainers en coaches zijn niet geldig. Alleen schriftelijk aan de ledenadministratie is geldig. 


De opzegging is pas definitief na bevestiging van uitschrijving door de ledenadministratie.


Als er niet tijdig (voor 1 mei 2018) is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de bijhorende jaarcontributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.


Uiteraard hopen wij je het volgend jaar weer te mogen begroeten!


 

30-3-2018
Uiterste datum opzeggen lidmaatschap seizoen 2018 - 2019
 

Indien je volgend speelseizoen (2018 – 2019) geen lid meer wil zijn van Hisalis dien je voor 1 mei 2018 je lidmaatschap per mail aan de ledenadministratie op te zeggen. Onder vermelding van je naam en adresgegevens. 

E-mail: [email protected]

Opzeggingen in de app. of aan trainers en coaches zijn niet geldig. Alleen schriftelijk aan de ledenadministratie is geldig. 

Als er niet tijdig (voor 1 mei 2018) is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de bijhorende jaarcontributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.

De opzegging is pas definitief na bevestiging van uitschrijving door de ledenadministratie.

Voor vragen over je lidmaatschap kun je ook contact opnemen met ledenadministratie.

Uiteraard hopen wij je het volgend jaar weer te mogen begroeten!

 

25-4-2017
Reminder: opzeggen lidmaatschap voor 1 mei a.s.
 

REMINDER:

Indien je volgend speelseizoen (2017 – 2018) geen lid meer wil zijn van Hisalis dien je voor 1 mei 2017 je lidmaatschap per mail aan de ledenadministratie op te zeggen. Onder vermelding van naam en adresgegevens van het betreffende lid.

E-mail: [email protected]

Opzeggingen aan trainers en coaches worden niet geaccepteerd. Alleen schriftelijk aan de ledenadministratie is geldig.

Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men contributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.

De opzegging is pas definitief na bevestiging van uitschrijving door de ledenadministratie.

Voor vragen over je lidmaatschap kun je ook contact opnemen met ledenadministratie.

Wij hopen je uiteraard volgend jaar weer te mogen begroeten!

 

6-4-2017
Let op: voor 1 mei opzeggen
 

Indien je volgend speelseizoen (2017 – 2018) geen lid meer wil zijn van Hisalis dien je voor 1 mei 2017 je lidmaatschap per mail aan de ledenadministratie op te zeggen. Onder vermelding van naam en adresgegevens van het betreffende lid. 

E-mail: [email protected]

Opzeggingen aan trainers en coaches worden niet geaccepteerd. Alleen schriftelijk aan de ledenadministratie is geldig. 

Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men contributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.

De opzegging is pas definitief na bevestiging van uitschrijving door de ledenadministratie.

Voor vragen over je lidmaatschap kun je ook contact opnemen met ledenadministratie.

Wij hopen je volgend jaar weer te mogen begroeten!

 

8-4-2016
Opzeggen lidmaatschap
 

Het lidmaatschap voor het volgende seizoen is stop te zetten middels het versturen van een e-mail voor 1 mei naar de ledenadministratie onder vermelding van naam en adresgegevens.

Indien niet tijdig wordt opgezegd wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men contributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig (er vindt geen restitutie plaats).

Let op: de opzegging is pas definitief na bevestiging van uitschrijving door de ledenadministratie. 

 

2-9-2015
Met LISA-team kan meer dan je denkt!
 
Met LISA-team en de App kan je steeds meer! De nieuwe self-service functies maken jouw "hockeyleven" makkelijker dan ooit. Zeker als je een coach of teambegeleider bent! Met de nieuwste functies kan je het hele seizoen door jouw team optimaal ondersteunen. In de bijlage zijn alle mogelijkheden voor zowel de LISA-team omgeving als ook de App duidelijk uiteengezet.
 

28-4-2015
Per 1 mei: verlenging lidmaatschap
 
Aanstaande vrijdag is het 1 mei en wordt het lidmaatschap van iedereen die niet heeft opgezegd met een jaar verlengd. Als je om wat voor reden niet meer bij Hisalis wil blijven hockeyen zeg dan vóór 1 mei op. Uiterlijk op donderdag 30 april moeten we je opzegging dus hebben ontvangen. Meer informatie over het opzeggen kan je lezen via de volgende link: http://goo.gl/a7S1EY
 

12-4-2015
Opzeggen lidmaatschap seizoen 2015/2016
 
Beste hockeyers en ouders. Hopelijk heeft iedereen to nu toe een fijn hockey seizoen doorlopen! Toch kan het zijn dat je om wat voor reden dan ook volgend seizoen wilt stoppen met hockeyen bij Hisalis. Hieronder kan je nalezen welke procedure je dan volgt.

Opzeggen vóór 1 mei 2015

Uitsluitend schriftelijke opzeggingen ter attentie van de ledenadministratie worden geaccepteerd. De opzegging verstuur je voor 1 mei via een e-mail (onder vermeldig van naam en adresgegevens) naar: [email protected].

Opzeggen na 1 mei 2015

Zeg je na 1 mei 2015 het lidmaatschap op, dan ben je de contributie voor het aankomende seizoen (2015-2016) volledig verschuldigd.

Bevestiging

De opzegging is pas definitief op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan opnieuw contact op met de ledenadministratie.

Belangrijk

Opzeggen bij/via een coach of trainer is geen officiële opzegging.

Opnieuw aanmelden

Zeg je jouw lidmaatschap voor 1 mei, op maar meld je je opnieuw aan voor 1 oktober (dus spelen nieuw seizoen), dan wordt een administratietoeslag van € 34 in rekening gebracht.

Samenvattend
  • Opzeggen voor 1 mei: geen kosten.
  • Opzeggen na 1 mei: de gehele contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd.
  • Opzegging voor 1 mei en aanmelding voor 1 oktober: de contributie van het nieuwe jaar wordt verhoogd met een administratietoeslag van € 34. Plaatsing in een specifiek team kan alleen onder voorbehoud van beschikbare plaatsen.

Indien er vragen zijn over het opzeggen meld deze dan bij [email protected].

We wensen iedereen een prettig vervolg van het seizoen toe! Uiteraard zien we jullie allemaal graag weer volgend seizoen terug op en rond onze velden!
 

18-11-2014
REMINDER: woensdag 19/11 Algemene Leden Vergadering
 
Woensdag 19 november is de Algemene Leden Vergadering 2014. De kans om jouw stem te laten horen! De aanvang is om 20:15. Voor meer informatie zie deze link.
 

1-10-2014
Algemene Leden Vergadering 19 november 2014
 

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van HC Hisalis op woensdag 19 november 2014, aanvang 20.15 uur in het clubhuis. De notulen van de ALV 2013 zijn te vinden op de website in het menu "Vereniging" (onder het kopje "Documenten"). De agenda en financiële rapportage worden op een later tijdstip gepubliceerd.

Bestuurswissel

Tijdens de ALV op 19 november 2014 treedt Hidde van der Wal af als voorzitter van HC Hisalis. Hij heeft Jan Karel Sterkenburg bereid gevonden de taak van voorzitter op zich te nemen en plaats te nemen in het dagelijks bestuur. Hidde blijft als vrijwilliger betrokken en actief bij de vereniging.

 

14-4-2014
Opzeggen? Doe het voor 1 mei...
 
Opzegging van het lidmaatschap van Hisalis kan tot en met 1 mei 2014. Na deze datum is je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Let op: opzeggingen aan trainers en coaches worden niet geaccepteerd. Er kan alleen bij de ledenadministratie opgezegd worden. 

Heb je een vraag of zit je met iets dat van invloed is op het opzeggen van je lidmaatschap? Stuur deze dan naar [email protected]. Wellicht kunnen we (samen) nagaan hoe we jou komend seizoen toch met veel plezier bij ons verder kunnen laten hockeyen!


 

5-2-2014
Opzoeken ledengegevens via de website
 

De ALV heeft tijdens de afgelopen vergadering instemming verleend om basale contactgegevens toegankelijk te maken voor andere leden via het besloten deel van de website. Hierdoor is het makkelijker om contact te zoeken met andere leden (binnen de context van de gebruikelijke verenigingsactiviteiten), bijvoorbeeld dus als je een vraag hebt voor een trainer, coach of teammanager. 

Na inloggen kan je nu via het menuonderdeel ‘Zoek leden’ zowel telefoonnummers als e-mailadressen van andere leden opzoeken.

We willen met klem benadrukken om te allen tijde voorzichtig om te gaan met deze gegevens. Verstrek ledengegevens nooit aan ‘derden’ of onbekenden. Het is in het bijzonder belangrijk (zowel binnen de context van Hisalis, maar eigenlijk  natuurlijk ook in het algemeen) om nimmer privé gegevens van kinderen/jongeren/leden te vestrekken aan mensen die je niet kent.

Bij twijfel kan je het telefoonnummer van een beller noteren en aangeven dat na verificatie teruggebeld kan/zal worden. Bij de KNHB is overigens een meldpunt waar verdachte telefoontjes kunnen worden gemeld.

 

24-9-2012
Oproep: controleer je email!
 
Beste leden (en ouders/verzorgers van leden),

Regelmatig worden we als vereniging geconfronteerd met email-adressen die niet meer correct blijken te zijn. Het up-to-date houden van je email-gegevens is van zeer groot belang voor het goed functioneren van de club. Foutieve gegevens in onze ledenadministratie zorgen bijvoorbeeld voor ontbrekende scheidsrechters, clubcommunicaties en doelgroep-mailingen die niet goed doorkomen, geen herinneringen voor bardiensten en noem maar op. Kortom, correcte emailadressen zijn essentieel om allerlei kernprocessen van onze club goed te laten verlopen. 

Het is dus voor het reilen en zeilen van de club heel belangrijk dat je je gegevens corrigeert als ze niet (meer) goed in onze ledenadministratie zijn opgenomen. Gelukkig kan je de controle relatief eenvoudig zelf uitvoeren.

Stap 1: log in via onze website www.hisalis.nl. Dit kan linksonder, onder het kopje ‘EMMA H.C. Hisalis’.

Direct onder het inloggen zie je verwijzingen waarmee je een eventueel vergeten lid-nummer (c.q. een vergeten wachtwoord) kan opvragen.

Stap 2: kies links (in het menu ‘EMMA’) de optie 'start' en controleer je gegevens.

Stap 3: bij fouten, kies links (in het menu ‘EMMA’) de optie 'instellingen'.

Stap 4: corrigeer waar nodig email-1, email-2 of je telefoonnummer.

Voor ouders/verzorgers: 'email-2' is het email-adres dat specifiek voor de ouder/verzorger is bedoeld. Als je inlogt als 'jeugdlid' is het helaas niet mogelijk om dit gegeven online aan te passen. Voor alle correcties die niet online zijn door te voeren kan een wijzigingverzoek worden gemaild naar '[email protected]'.

Namens de beheerders van het ledenadministratiesysteem alvast bedankt voor je medewerking!

 

7-5-2012
Uitleg website H.C. Hisalis
 
De bijlage bevat een uitleg van de website van H.C. Hisalis. 
Hierin leest u onder meer hoe U kunt inloggen, aanmelden voor bardienst en zo meer.
 

6-11-2011
Incasso formulier H.C. Hisalis
 
In de bijlage kunt U het incassoformulier vinden.
 

29-8-2011
Contributie seizoen 2011/2012 (29/08)
 
Op 24 augustus zijn de eerste facturen voor de contributie seizoen 2011/2012 per e-mail verstuurd. Deze week worden de automatische incasso’s door de bank verwerkt. Uiterlijk volgende week moeten alle gefactureerde bedragen betaald zijn. Houd daar rekening mee en neem actie daar waar nodig!  Dit seizoen voeren we het heffings- en incassobeleid consequent uit. Dat blijkt nodig: We kunnen het als vereniging namelijk niet hebben dat een deel van de verschuldigde contributie niet (op tijd) binnenkomt.
In dat kader graag jullie aandacht voor een extra controle van de in LISA (de ledenadministratie) vastgelegde gegevens, zoals adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer.

 

Vragen? Neem dan contact op via [email protected]

 

H.C. HISALIS

Contributie – Heffing & Inning

 

30-7-2011
Niet functioneren @Hisalis e-mailladressen
 
Met ingang van 1 augustus zijn de  e-mailadressen eindigend met @hisalis.nl verhuist naar een andere provider. Beheert u een van de [email protected] e-mailadressen en heeft geen nieuw wachtwoord ontvangen neem dan even contact via [email protected]

Met vriendelijke groet

Lisa beheerder
 

12-1-2010
Hisalis site op woensdag 13 januari in verband met werkzaamheden een aantal uren niet bereikbaar
 
Beste Hisalissers in verband met werkzaamheden aan de Hisalis server zal de Hisalis Site er morgen 13 januari gedurende een aantal uren niet bereikbaar zijn.

Op welk moment van de dag dit zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Sorry voor het ongemak

De Lisa beheerder
 

5-6-2008
Selectieve ledenstop

23-4-2008
Systeem niet bereikbaar geweest i.v.m. server problemen
 
Het ledenadministratiesysteem is tijdelijk uit de lucht geweest door hardware problemen van onze service provider. Excuses voor het ongemak.

 

24-3-2008
Uitleg LISA voor nieuwe leden Hisalis
 

 

13-10-2007
Uitrol LISA
 
Beste leden, vandaag 13 oktober is Hisalis gestart met het uitrollen van de inlogcodes en wachtwoorden voor de toegang tot het ledeninformatiesysteem " Lisa".
 
Voor het gebruik van Lisa moet je gaan naar de nieuwe Hisalis site, www.hchisalis.nl . 
 
Verstuurd zijn de inlogcodes en wachtwoorden van alle spelende leden;
G-Hockey
Junioren - A,B,C,D 1 en 2
Jongste jeugd D3 en 4, E en F
Senioren
Trimmers
Tummen.
 
Behoor je tot een van deze groepen en je hebt geen code en wachtwoord ontvangen mail dan even je naam, team en emailadres naar [email protected]
 
 
 
Met vriendelijke groet
 
Het Lisa Implementatie Team
 

13-9-2007
Hisalis bouwt aan Lisa
 
U bent op de site van Hockeyclub Hisalis, de hockeyclub van Hillegom, Sassenheim en Lisse, te Lisse.

Hisalis bouwt aan een interactieve site op basis van het ledenadministratie pakket "Lisa".

Voor informatie over de teams, selecteer rechtsonder het team waar u van wil weten; wanneer zij moeten spelen, wat hun stand binnen de poule is, wie wanneer moet rijden en de uitslagen van de afgelopen wedstrijden. 

1-7-2007
Leeftijdsgrenzen seizoen 2007-2008

4-6-2007
Contributiebedragen seizoen 2007-2008

Back to Top

Agenda komende week
28-3    Basis opleiding traini...
Hele agenda
Hisalis app
iOS app Android app
Snelkoppeling
Fotoalbums


Verslagen
Nog geen verslagen.
Verslag schrijven
Club Prestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 24% |week: 53%

Clubcompetitie
Seizoen
# T RP P # w # d
1 Jongens A1 6,769 88 13 132
2 G-Hockey 2 5,000 25 5 25
3 Meisjes A2 4,250 51 12 42
4 Meisjes B4 4,000 52 13 45
5 Meisjes C3 3,857 54 14 47
Gehele clubcompetitie
Keeperscompetitie
  Keeper # tegen
1 P Vreeken 6
2 L Vos 7
3 R van der Vlis 9
4 J Lohman 11
5 S de Bart 11
6 M van den Berg 13
7 L Omvlee 15
8 M de Nes 15
9 S de Bart 17
10 C Bogaards 18
# tegen = aantal doelpunten tegen
Gehele keeperscompetitie
Laatste reacties
Statistieken
Zaterdag 23 maart 2019
Aantal leden (info) 666
Nu online 149
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 73,3%
Hockey.nl

Powered by LISA