header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie Jun
1

De Teamsamenstellingen (jeugd) zijn bekend!

De Teamsamenstellingen (voor de jeugd) zijn zichtbaar als je inlogt onder Emma met je lidnummer en wachtwoord.

Na veel praten, afwegen, puzzelen, schuiven, overleggen en afwegen zijn de teamsamenstellingen bekend zoals ze ingeschreven zullen worden bij de KNHB voor het seizoen 2010 -2011.

De TC heeft in zeer nauw overleg en op basis van de input van alle coaches en trainers en de spelers zelf, iedereen zo goed mogelijk ingedeeld.

De criteria die gehanteerd zijn staan omschreven in het document onder het kopje jeugdopleiding op de Hisalis website:

http://www.hchisalis.nl/files/nieuws/Uitgangspunten%20bij%20Selectie.pdf

Bijzonderheden:

Zowel in de jongenslijn als in de meisjeslijn zijn er soms spelers een leeftijdscategorie hoger ingedeeld, omdat anders teams te groot of juist te klein zouden worden.

Bij de elftallen is er gekozen voor overwegend “grotere” teams, omdat er afgelopen seizoen gebleken is dat het inschrijven van teams met 13 of minder spelers te onzeker en te kwetsbaar bleek. Denk aan de incomplete teams door blessures en verhinderingen.

In zowel de jongens A –als jongens B- lijn is er sprake van enkele relatief grote teams. Hier speelt het dilemma “teveel spelers voor 1 team, te weinig voor 2”…. Momenteel wordt overlegd met andere verenigingen en spelers of er aanvulling mogelijk is, zodat er wellicht nog een extra team ingeschreven kan worden.

De seniorenlijn is nog niet definitief ingedeeld omdat de definitieve Heren 1 selectie en Dames 1 selectie door de beide coaches nog gemaakt moet worden.

De coaches en teambegeleiders zullen in een later stadium bekend gemaakt worden.

N.B. Inzicht in de teams is direct ook een mooie aanleiding en gelegenheid je aan te melden als trainer/coach/begeleider indien je dit nog niet gedaan hebt!

Wanneer iets niet duidelijk is, neem dan contact op met de lijncoördinator van jouw lijn.

Indien je vragen hebt over jouw plek in de selectie, of het er niet mee eens bent, wacht dan met reageren totdat de coach van jouw team bekend is, en neem dan contact met hem/haar op. Hij of zij is namelijk degene die eventuele wijzigingen in selecties kan overleggen met de collega-coach en onderbouwen aan de TC.

Alvast heel goed seizoen 2010 – 2011 gewenst!

Technische Commissie

Hisalis