header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Dec
16

MARC GEERTS BENOEMD TOT ERELID VAN HISALIS

Tijdens de A.L.V. van 15 december heeft voorzitter Marc Geerts voor het laatst de voorzittershamer gehanteerd. Per 1 januari 2009 legt hij zijn functie als voorzitter neer. Gedurende 25 jaar heeft Marc zich op verschillende vlakken enorm ingezet voor de club, een reden voor de aanwezige leden om Marc te benoemen tot Erelid. Aan het eind van de vergadering werd hem onder een daverend applaus de Hisalis erelidspeld overhandigd.