header foto header foto header foto header foto
 
Van de voorzitter Maa
1

De nieuwe velden worden steeds meer realiteit

Nieuws afbeelding

Beste hockeyvrienden,

Nu het komende weekeinde de tweede helft van het buitenseizoen start, is dit een goed moment je te informeren over de voortgang op de vervanging van velden 2 en 3.

De KNHB heeft ons namelijk laten weten dat de velden 2 en 3 met ingang van het nieuwe seizoen aan vervanging toe zijn. Naast het regelmatige contact dat Jan Karel Sterkenburg in de afgelopen jaren had, is door deze twee velden het contact met de gemeente Lisse sinds begin november geïntensiveerd.
In samenwerking met betrokken ambtenaren, een adviesbureau met financiële kennis en productkennis en verschillende betrokkenen van Hisalis, is er de afgelopen maanden gewerkt aan een goede onderbouwing om de gemeenteraad te overtuigen, dat de velden vervangen moeten worden.

Uit de gesprekken blijkt dat dit nog niet eenvoudig is. De beperkte begroting van de gemeente speelt daarbij parten en niet alle politieke partijen zijn van mening dat er prioriteit moet worden gegeven aan deze uitgave. Vanuit onze kant werken we hier hard aan om toch uiteindelijk tot een goed besluit te kunnen komen. In maart zullen we vragen van fracties beantwoorden, nogmaals het belang van deze velden voor de vereniging toelichten en gezamenlijk de mogelijkheden bekijken om als vereniging actief te kunnen bijdragen in de realisatie. Hopelijk kunnen we dit proces afsluiten met een positief besluit.

Hoewel de uitkomst dus nog onzeker is, zijn we ons wel aan het voorbereiden op de aanleg van deze velden. In de planvorming wordt nu rekening gehouden met het feit, dat op maandag 13 mei het werk gaat beginnen. Er zal dan in zes weken een nieuw waterveld op veld 2 moeten worden aangelegd, en veld 3 wordt vervangen door een, met zand ingestrooid kunstgras veld (eigenlijk wat we nu ook al hebben).

Het wedstrijdsecretariaat heeft in overleg met de KNHB en de betrokken verenigingen alle wedstrijden zodanig kunnen plannen, dat we niet hoeven uit te wijken naar verengingen om ons heen. Op dit moment moet er nog gekeken worden naar de planning van alle trainingen. In overleg met MHC Voorhout hebben we kunnen afspreken, dat we eventueel ook gebruik kunnen maken van hun velden om te trainen. We zullen je daar later nog over informeren.

Het motiveert me wanneer je je vragen stelt, goede ideeën deelt of wilt meehelpen. Neem dan contact met me op. Dat kan via de mail ([email protected]), maar zeker ook wanneer je me ziet lopen.

Met groet,

Ron Wijling

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.