header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie Maa
28

Meetrainen in voorbereiding op het volgende seizoen.

Binnenkort start het meetrainen met andere teams. Dit doen we om doorstroom van en naar andere teams te verbeteren. En te kijken waar een speelster het best op haar plek is. Dit noemen we een meetrain-traject. Hierbij zullen spelers de mogelijkheid krijgen om mee te trainen bij een team waar zij het opvolgende jaar terecht kunnen komen. 

Binnen de meisjes jeugd (met uitzondering van A-lijn) kunnen tweedejaars spelers meetrainen met een team in een jaarlaag hoger. In de A- en seniorenlijn hebben de tweedejaars de mogelijkheid mee te trainen met Dames 1, respectievelijke Jong Dames 1. 

Het doel hiervan is bekend worden met mogelijke, toekomstige medespelers en trainers. Op deze manier wordt hopelijk ook de afstand tussen teams verkleind op bijvoorbeeld sociaal, technisch en/ of tactisch gebied. 

In principe is het de bedoeling dat dit wordt gezien als een extra training. De club wil voorkomen dat het meetrainen leidt tot een verminderde teamsfeer in de uitlenende teams. Desalniettemin is het begrijpelijk dat in sommige gevallen drie trainingen per week teveel wordt. In samenspraak met de betreffende trainers kan dan een passend oplossing gevonden worden.  

Wanneer blijkt dat het meetrainen leidt tot een disbalans tussen de meetrainende speler en het verwachtte niveau, zal in samenspraak met trainers en speler een passende oplossing worden gevonden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de meetrainende speler het tempo van de trainingen niet aan kan of wanneer door de extra training blessures ontstaan. 

We hopen op deze manier meer speelsters een passende plek te kunnen bieden in een 1 of 2-team.

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.