header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie Mei
27

Ben jij een Vriend van Hisalis?

Draagt u onze club een warm hart toe of heeft u altijd al graag op persoonlijke titel onze vereniging willen sponsoren ter ondersteuning van verdere ontwikkelingen?

Dat kan nu!

Wordt nu lid van De Vrienden van Hisalis en doneer 100 euro.

De Vrienden van Hisalis stelt jaarlijks een financiële bijdrage ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor jeugdactiviteiten. Daarnaast komen er ook verzoeken binnen ter bevordering van het familiekarakter van de club, bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe koelkast, audioapparatuur, trainingsmaterialen of dergelijk.

De achterliggende gedachte
 • dat het werk dat veel ouders/coaches vrijwillig, in weer en wind, ettelijke uren besteden aan het begeleiden van de jeugd, niet gehinderd mogen worden door gebrek aan materialen en/of oefenmogelijkheden.
 • dat het van groot belang is om de jeugd zo vroeg mogelijk in een goed geordend verenigingsverband te krijgen. Dit ten behoeve van hun ontwikkeling en om de maatschappij te leren kennen anders dan van de straat.
Kortom een sociale functie die een sportvereniging als Hisalis heeft, waar nodig en mogelijk, te ondersteunen.

U wordt jaarlijks uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst waarin het bestuur met u overlegt over de bestemming van de gelden en bekend maakt waar in het afgelopen jaar de gelden aan zijn besteed.

Alle ideeën zijn welkom en deze kunnen door ieder Vrienden van Hisalis -lid schriftelijk (via [email protected]) worden ingediend. Door de leden van de Vrienden van Hisalis wordt jaarlijks besloten welk(e) idee (ën) gesteund zal/zullen worden.

Reglement

Het reglement van de Vrienden van Hisalis is kort en duidelijk:
 • De Vrienden van Hisalis is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging.
 • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij de penningmeester
 • De Vrienden van Hisalis wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden.
Toekenning van sponsoring

De sponsorcommissie beoordeelt ieder idee en legt deze voor aan de leden van de Vrienden van Hisalis . Uit alle ideeën worden door de leden van de Vrienden van Hisalis één of meerdere gekozen. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor Hockeyclub Hisalis en wanneer er binnen de hockeyclub, geen budget voor beschikbaar is.

Wie kan er lid worden?

Iedereen! Je hoeft geen lid van Hisalis te zijn.
 • Lidmaatschap van de Vrienden van Hisalis is een persoonlijk lidmaatschap en kost € 100 per jaar.
 • Het lidmaatschap van de Vrienden van Hisalis loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
 • De Bijdrage wordt jaarlijks in maand februari, via automatische incasso geïnd.
Voor 2018 wordt het bedrag in mei geïnd.

Lidmaatschap

Download het inschrijfformulier van de site of vul onderstaand formulier in en doneer de jaarlijkse bijdrage van € 100,- . Het lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het is inschrijfformulier kan online worden ingevuld of gedeponeerd worden in de speciale Vrienden van Hisalis brievenbus in het clubgebouw.

Wat krijgt een lid ervoor terug ?
 • Inspraak in de selectie van projecten ten behoeve van de vereniging.
 • Leden van de Vrienden van Hisalis krijgen een vermelding op het ledenbord in het clubhuis.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Sponsorbijeenkomst. Dit ter bevordering van de onderlinge banden en het uitwisselen en bespreken van ideeën.
Wordt nu lid!

Niet omdat het moet maar gewoon omdat u Hisalis een warm hart toedraagt!

Aanmelden als lid:

Er zijn twee mogelijkheden om je aan te melden:
 • Gebruik het online formulier.
 • Download het inschrijfformulier (zie bijlage bij dit bericht) en lever het in bij de sponsorcommissie van Hisalis. Of makkelijker nog, gebruik de speciale postbus (zie foto hieronder).
Meer informatie over de Vrienden van Hisalis kunt u verkrijgen via [email protected].

Namens de Vrienden van Hisalis alvast bedankt!


Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.