header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie Jun
21

Teamindeling seizoen 2016-2017

Bijgaand de teamsamenstelling voor het seizoen 2016-2017. We hopen dat je tevreden bent met je nieuwe team! Naast de bijlage met de indeling kan je in dit bericht belangrijke informatie terugvinden over je nieuwe team, de "snuffel-trainingen” die we in de komende twee weken organiseren alsmede de opstart van het nieuwe seizoen.

Wennen aan je nieuwe team

Naast dit bericht publiceren we vanavond ook een (TIJDELIJK) training-schema voor de periode tussen 27 juni en 8 juli. Alle nieuwe teams (uitgezonderd JJ-teams) krijgen zo de gelegenheid alvast met elkaar kennis te maken. De selectieteams zullen in deze periode met hun nieuwe vaste trainers (indien bekend) gaan trainen. De breedteteams zullen worden begeleidt door een tijdelijke groep trainers.

Hoe is de teamindeling tot stand gekomen?

De prestatieteams (top/sterkte) zijn door de Technische Commissie tot stand gekomen op basis van de selectietrainingen en de informatie van trainers en coaches. Deze indeling van de top- en sterkteteams is definitief. Het kan soms gebeuren dat in de loop van het seizoen een speler niet tot zijn/haar recht komt in een top- of sterkteteam. In voorkomende gevallen kan de TC (in overleg met coach, trainers, ouders en speler) spelers van team laten wisselen.

De indeling voor de breedteteams is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Voor deze teams is getracht zoveel mogelijk te komen tot onderlinge gelijkgestemdheid tussen de teamleden. Waar mogelijk hebben we ook rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en ons bekende vriendschapsverzoeken.

Hoewel de indeling van de breedteteams een voorlopige indeling is, zal deze niet veel meer wijzigen. Het kan echter zijn dat er zich toch onvoorziene omstandigheden voordoen. De lijncoördinatoren en de Technische Commissie behouden zich dan ook het recht voor om op later moment nog enkele wijzigingen in de teamsamenstelling door te voeren.

Als je van mening bent dat er een bijzondere reden is waardoor je denkt niet in jouw nieuwe team te kunnen functioneren, motiveer dit dan in een schriftelijke reactie, en stuur deze naar [email protected]. Doe dit alleen als het gaat om een omstandigheid die nog niet bij ons bekend was. Indien jouw reactie aanleiding is voor een gesprek, dan sturen we je een uitnodiging om op donderdagavond 30 juni jouw standpunt verder mondeling toe te lichten. Zonder voorafgaande duidelijke motivatie kunnen we helaas geen gesprek aangaan. Mailen of bellen naar de lijncoördinator in de hoop een antwoord te krijgen heeft echt geen zin. De enige mogelijkheid tot overleg over de breedte-indeling is tijdens deze avond.

Trainingsschema voor het nieuwe seizoen

Op dit moment zijn we druk bezig met het trainingsschema voor volgend seizoen. Het samenstellen van dit schema is een zeer complexe klus. Wij streven ernaar om een voorlopig schema medio augustus af te hebben (en zo mogelijk natuurlijk eerder). Jullie zullen hierover t.z.t. bericht ontvangen.

Start seizoen 2016-2017

  • Vanaf 15 augustus starten alle selectieteams met hun trainingen. Let op: sommige trainer/coaches van selectieteams kunnen in overleg afwijkende afspraken met hun teams maken over de startdatum.
  • Vanaf 29 augustus starten alle breedteteams (en Jongste Jeugd teams)

Wij wensen jullie allemaal een fantastisch en vooral sportief hockeyseizoen 2016-2017!


Notabene: in het district Noord-Holland komt de 8D competitie te vervallen. Een klein aantal spelers is in het kader van een overgangsregeling eenmalig opnieuw in een 8E team ingedeeld.

Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.