header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Mei
5

Verstrekken van informatie via elektronische weg

Tijdens de bijzondere ALV van 18 mei 2016 vraagt het bestuur om instemming van haar leden tot het verstrekken van informatie via de elektronische weg. Het betreft alle informatie die voor u belangrijk is als lid, waaronder de oproep voor de ALV met de bijbehorende stukken. Hiermee komt de correspondentie per reguliere post te vervallen.

Het e-mailadres dat in LISA bij uw lidnummer staat vermeld fungeert hierbij als ‘elektronisch adres’. Het is de verantwoordelijkheid van de leden om het juiste adres te registreren.

 

Indien u niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn en geen volmacht geeft aan een aanwezig lid, stemt u in met het elektronisch corresponderen. Bij goedkeuring door de vergadering zal dit per direct ingaan.

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.