header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Nov
16

Herinnering: Algemene Leden Vergadering

Tijdens de  Algemene Ledenvergadering van HC Hisalis wordt een voorstel gedaan voor een wijziging in de contributiestructuur vanaf het het seizoen 2016-2017. 
Daarnaast brengt het bestuur de statuten, het huishoudelijke reglement en het tuchtreglement in ter goedkeuring van de leden. 
De bijbehorende documenten zijn te vinden op de website onder Vereniging, Documenten, Algemene Ledenvergadering.
Aanvang van de vergadering is om 20.15 uur, in het clubhuis.

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.