header foto header foto header foto header foto
 
Spelregels Sep
1

De nieuwe spelregels - zorg dat je ze kent!

Per 1 augustus 2015 zijn in Nederland spelregelwijzigingen ingevoerd. Hieronder kan je een samenvatting vinden van de belangrijkste aanpassingen. Als bijlage hebben we ook de laatste clubscheidsrechter-briefing opgenomen. Daarnaast kan je via http://goo.gl/6GDjip de volledige spelregels en bondsscheidsrechter-briefing terugvinden. Op de site van de KNHB zijn ook diverse video's te vinden met situatieve uitleg van de diverse regels.


Lange corner: de huidige lange corner wordt vervangen door een spelhervatting voor de aanvallende partij op de 23-meterlijn, recht tegenover de plek waar de bal over de achterlijn is gegaan. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied, waardoor de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn. Het scheidsrechter-signaal blijft ongewijzigd (met horizontaal gestrekte arm wijzen naar de hoekvlag).


Mondbeschermer verplicht: veldspelers zijn verplicht mondbescherming ('bitje') te dragen gedurende de wedstrijd. Dit geldt voor alle categorieën spelers/speelsters (junioren/senioren/veteranen) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden. Spelers kunnen uitsluitend om medische redenen ontheffing aanvragen bij de KNHB. Zij dienen op verzoek van de scheidsrechters de schriftelijke ontheffing van de KNHB te tonen. Meer informatie over deze dispensatieregeling vind je op www.knhb.nl.


Tijdstraf bij groene kaart:
een groene kaart betekent naast een waarschuwing ook een tijdstraf van twee minuten. De scheidsrechters timen de straftijd. 


Vrije slag binnen 5 meter van de cirkel: een aanvallende vrije slag binnen 5 meter van de cirkelrand wordt genomen op de plek van overtreding. De bal wordt niet meer teruggelegd tot een plek 5 meter buiten de cirkel. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied waardoor de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn (bal moet dus 5 meter rollen of door een andere speler zijn aangeraakt voordat deze de cirkel in mag worden gespeeld).

Let op (1): bij een vrije slag binnen het 23-metergebied moeten alle andere spelers dan degene die de bal gaat nemen op minimaal 5 meter afstand gaan staan. Verdedigers die in de cirkel staan mogen WEL binnen de 5 meter afstand blijven staan, maar mogen totdat de bal door een tweede speler is geraakt of de bal 5 meter heeft afgelegd niet buiten de cirkel komen. Het begeleiden van de aanvaller van binnen de cirkel is toegestaan, zolang ze niet de bal spelen of een poging doen de bal te gaan spelen. Nadat de bal 5 meter heeft afgelegd of door een tweede speler is geraakt, mag een verdediger vanuit elke positie de bal spelen, ook als hij in eerste instantie niet op afstand stond.

Let op (2): Regel 13.2b van het reglement blijft gewoon van kracht: "Indien een tegenstander binnen 5 meter afstand van de bal is, mag hij het nemen van de vrije slag niet beïnvloeden en de bal niet spelen of pogen te spelen. Als deze tegenstander het spel niet beïnvloedt, behoeft het nemen van de vrije slag niet te worden opgehouden.". Ofwel, neem je als aanvaller snel een vrije slag, dan mogen eventuele verdedigers die dan nog in de buurt staan (dus binnen 5 meter) niet proberen om de bal te spelen. Je kan als verdediger wel op gepaste afstand de aanvaller begeleiden, maar dus zonder op enigerlei manier af te houden.


De "10 meter vooruit" regel:  de mogelijkheid om een vrije slag 10 meter naar voren te verplaatsen als vorm van strafverzwaring is uit het spelreglement verwijderd en dus niet meer van toepassing. 


Duur van de wedstrijd: in Nederland blijft een wedstrijd uit twee helften van 35 minuten bestaan en zal de tijd bij strafcorners en doelpunten niet 40 seconden worden stilgezet.


Bal boven schouderhoogte: voor wedstrijden in de seniorencompetitie (= 18+, dus inclusief veteranen) geldt dat spelers op een gecontroleerde manier de bal op elke plaats in het veld mogen stoppen, ontvangen, laten afketsen en spelen op elke hoogte, inclusief boven schouderhoogte, mits dit niet gevaarlijk is of leidt tot gevaarlijk spel. Let op: Voor wedstrijden in de juniorencompetitie geldt uitdrukkelijk dat spelers de bal niet boven schouderhoogte mogen stoppen, ontvangen, laten afketsen of spelen. Uitsluitend een (doel-) verdediger mag een schot op doel boven de schouder met zijn stick stoppen of laten afkaatsen - dus niet wegslaan!


Er zijn ook nog enkele "verscholen” wijzigingen in het reglement:
  • Ook begeleiding kan groen krijgen. Echter als signaal, geen tijdstraf en dus ook niet een speler minder.
  • Twee keer geel voor dezelfde speler - ook voor verschillende redenen - is automatisch rood. Je toont dan eerst geel en vervolgens rood. Op het DWF vermeld je alleen voor dezelfde speler twee keer afzonderlijk een gele kaart met bij beide de reden. Tip: ook zonder kaarten bij je te hebben kan je een kaart uitdelen... gewoon mondeling aangeven!
  • Als bij het nemen van een strafcorner (SC) de aangever een schijnbeweging maakt, een aanvaller te vroeg de cirkel in komt, of een verdediger loopt te vroeg uit, dan moeten die naar de middenlijn. Dit is niet nieuw. Maar als daar een nieuwe SC uit volgt, zonder dat de SC situatie is geëindigd, moeten dezelfde speler(s) weer achter de middenlijn. Een SC eindigt als er geen nieuwe SC of andere spelhervatting wordt toegekend of bal 5 meter. buiten de cirkel komt. Bij een uitspeelcorner is de SC ook ten einde als hij een tweede keer buiten de cirkel komt. Bij een uitspeelcorner geldt tevens dat in het geval in de normale tijd voor bully zou worden gekozen dit nu opnieuw een SC wordt. Spelers die naar de middenlijn zijn gestuurd blijven dan dus daar.
Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.