header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Jun
25

Locker sleutel (jeugd) trainers inleveren op 1 juli 19:00-20:30

Alle jeugdtrainers die nu deel uitmaken van de carrousel training kunnen hun locker sleutel inleveren op woensdag 1 juli tussen 19:00 en 20.30 uur in het clubhuis van Hisalis. De trainers die ballen in bruikleen hebben gekregen en die ophouden met training geven moeten de hockey ballen en locker sleutel ook inleveren op deze avond.

De trainers die doorgaan met het geven van training kunnen hun locker sleutel behouden. Jullie ontvangen een bericht met daarin de opgave van het aantal ballen dat sinds het begin van het seizoen 2014-2015 in hun bezit is.

De uitgifte datum voor seizoen 2015-2016 zal op de website en Hisalis App vermeld worden.

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om je sleutel in te leveren, graag een bericht aan [email protected]

Met vriendelijke groet,
Jocelyn Flippo