header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie Sep
5

Invalregels Junioren in de Voorcompetitie

De KNHB heeft de invalregels voor de voorcompetitie dit jaar aangescherpt. De regels voor invallen hebben we hieronder opgenomen. Wij vragen in het bijzonder de coaches om dit goed door te nemen. Het volledige reglement is als bijlage opgenomen. 

a. Als uitgangspunt grijpen wij terug op de situatie waarin invallen 'een eer' moet zijn voor alle spelers en teams! Invallen ten einde een team te 'bevoordelen of te versterken' verklaren wij unaniem als 'onsportief' gedrag conform onze Statuten. Invallen van niet-leden in teams van een vereniging leidt automatisch tot het niet-speelgerechtigd verklaren van deze speler inclusief de competitiemaatregelen voor het team waarin is ingevallen;

b. Een jeugdspeler, die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit de komen mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorgaande wedstrijden in dezelfde competitie tenminste twee wedstrijden voor dat team is uitgekomen;

c. Spelers die willen meespelen met beslissingswedstrijden en/of de Play-Off’s moeten tenminste 2 wedstrijden voor het team zijn uitgekomen in de Voorcompetitie; "uitkomen" betekent dat zij fysiek hebben meegespeeld, fysiek volledig aanwezig waren en speelklaar (in clubkleding) en op het wedstrijdformulier zijn vermeld. Heeft een speler om wat voor reden dan ook niet kunnen meespelen in de eerste twee wedstrijden van de competitie, dan is er de mogelijkheid dit te bespreken met het Districtskantoor;

d. Een speler die in de Voorcompetitie tenminste tweemaal heeft meegespeeld in een ander team in zijn leeftijdscategorie behoort in de Voorcompetitie tot dat team en verliest daarmee zijn/haar plek in het oorspronkelijke team (tenminste 2 x meegespeeld in de VC zorgt ervoor dat je tot dat team gaat behoren in de VC). Bij onduidelijkheid of gelijke aantallen keren uitkomen in verschillende teams in dezelfde leeftijdscategorie beslist de competitieleiding over de uiteindelijke plaatsing en speelgerechtigdheid;

e. De laatste 3 speelrondes in de voorcompetitie zijn aangewezen als Beslissingswedstrijden conform het Bondsreglement;

f. Alle bovenstaande regels zijn ook van toepassing op de Play Off wedstrijden op de 1e zaterdag van de herfstvakantie alsmede de regels uit het Bondsreglement m.b.t. invallen;

g. Bij twijfel of onduidelijkheid is altijd overleg mogelijk/noodzakelijk met het Districtskantoor.
Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.