header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie Mei
1

Selectietrainingen juniorenteams seizoen 2014/2015

Anders dan in voorgaande jaren zal bij H.C. Hisalis vanaf dit seizoen meer aandacht worden gegeven aan het ‘selecteren’ van spelers. Het selectieproces zal grotendeels plaatsvinden middels zogenaamde selectietrainingen. De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de selectietrainingen. Hieronder kan je alles teruglezen over de selecties voor seizoen 2014/2015. 

Bij de selectiesamenstelling kijken we vooral naar de ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van individuele spelers. Een belangrijke doelstelling is het verbeteren van de overgang tussen de diverse leeftijdscategorieën. Ten slotte is het van belang dat iedereen de kans krijgt om zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau te spelen.

Heb je vragen over de selectietrainingen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].


Selecties voor jongens: JB en JA

Voor JB en JA zijn de aantallen voor seizoen 2014/2015 dusdanig dat er per lijn slechts een enkel team kan worden geformeerd. Voor JB en JA zijn er derhalve voor komend seizoen geen selectietrainingen.


Selecties voor jongens: JD en JC

De TC heeft op basis van het totale aanbod van jongens in de D-lijn en C-lijn besloten dat deelname aan beide selectietrainingen ‘verplicht’ is voor alle jongens die volgend seizoen in de D-lijn of C-lijn gaan spelen.

Let op: ook de tweedejaars-E moeten deelnemen in de selecties voor de D-lijn.

Indien een speler afziet van deelname aan de selectietrainingen dan is het aan de TC/lijncoördinator om in overleg met coach/trainer de speler in te delen. Graag per e-mail ([email protected]) doorgeven als je niet mee wilt doen aan de selectietrainingen.
 
Data voor selectietrainingen jongens (JD en JC)

(Let op: JD/JC op basis van seizoen 2014/2015)

Jongens-D: 

1e training: zondag 25 mei (10:00 – 11:30)
2e training: woensdag 4 juni (17:30 – 19:00)

Jongens-C: 

1e training: zondag 25 mei (12:00 – 13:30)
2e training: dinsdag 3 juni (17:30 – 19:00)

 
Selecties voor meisjes: MD, MC, MB en MA

Bij de meisjes hebben we te maken met een zeer groot aantal speelsters. In de MD, MC, MB en MA lijnen werken we met een 'open' selectietraining en een opvolgende serie van twee 'gesloten' selectietrainingen.

De TC heeft voor de gesloten selectietrainingen een 'voorselectie' gemaakt. Deze voorselectie is tot stand gekomen in overleg met trainers en coaches. De speelsters waar het om gaat zijn ondertussen via e-mail uitgenodigd, en mogen direct in de twee gesloten selectietrainingen deelnemen. Deze speelsters nemen dus niet deel aan de open selectietrainingen.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen voor de gesloten selectietrainingen, dan kan je (indien gewenst) meedoen met de open selectietraining. Zoals de naam al aangeeft zijn er geen beperkingen tot deelname aan de open selectietrainingen. Na afloop van de open selectietraining krijgen de meest talentvolle deelnemers een wildcard. Met deze wildcard kan je deel nemen aan de gesloten selectietrainingen. Schrijf je SVP alleen in voor de open selectietrainingen als je oprecht van mening bent dat jouw hockeyniveau voldoende ver ontwikkeld is om in het eerste of tweede team te kunnen spelen. Stuur in dat geval voor 22 mei een e-mail naar [email protected]. Geef in deze e-mail aan dat je mee wilt doen met de open selectietrainingen, en vermeld jouw voornaam, achternaam, huidige team en lidnummer in de e-mail. Wil je als keeper meedoen, geef dat dan ook even aan.

Indien een speelster afziet van deelname aan de selectietrainingen dan is het aan de TC en/of lijncoördinator om in overleg met coach/trainer de speelster in te delen.
 

Data voor de OPEN selectietrainingen meisjes (MD, MC, MB en MA)

(Let op: MD/MC/MB/MA op basis van seizoen 2014/2015)

Meisjes-D: maandag 26 mei (17:30 – 19:00)

Meisjes-C: dinsdag 27 mei (17:30 – 19:00)

Meisjes-B: maandag 26 mei (19:30 – 21:00)

Meisjes-A: dinsdag 27 mei (19:30 – 21:00)


Data voor de GESLOTEN selectietrainingen meisjes (MD, MC, MB en MA)

(Let op: MD/MC/MB/MA op basis van seizoen 2014/2015)

Meisjes-D:

1e training: maandag 2 juni (17:30 – 19:00)
2e training: woensdag 4 juni (17:30 – 19:00)

Meisjes-C:

1e training: dinsdag 3 juni (17:30 – 19:00)
2e training: donderdag 5 juni (17:30 – 19:00)

Meisjes-B:

1e training: maandag 2 juni (19:30 – 21:00)
2e training: woensdag 4 juni (19:30 – 21:00)

Meisjes-A:

1e training: dinsdag 3 juni (19:30 – 21:00)
2e training: donderdag 5 juni (19:30 – 21:00)

Als je mee mag doen met de gesloten selectietrainingen dan is deelname aan beide trainingen verplicht.

Beoordeling van spelers en teamsamenstelling 

De spelers worden beoordeeld door minimaal twee (maar meestal drie) onafhankelijke observatoren alsmede de trainer die de selectietraining inhoudelijk verzorgt. Bij de trainingen is tevens een afvaardiging (in ieder geval de desbetreffende lijncoördinator) van de TC aanwezig.

De teamindelingen worden gemaakt door de selectietrainers en coaches in samenwerking met de lijncoördinatoren. Vanzelfsprekend wordt ook de input van de huidige trainers en coaches hierin meegenomen. Het eerste team is normaal gesproken het sterkste team in een lijn. Het tweede team in een lijn zal op papier een minder sterke samenstelling hebben. Echter, in een sterke lijn kunnen de verschillen tussen het eerste en tweede team minimaal zijn. Merk verder op dat in zowel het eerste als in het tweede team zowel eerstejaars als tweedejaars spelers kunnen spelen (mits dus vergelijkbaar qua sterkte). Vanaf het derde team gaan andere aspecten meespelen (vriendinnen, leeftijd, enzovoort).

Selecties blijven in principe het gehele seizoen "open”; er kunnen dus wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de herfst- of kerstvakantie.


Bekendmaking selecties

De TC zal uiterlijk in de tweede week van juni de voorlopige teamindelingen (zowel selectie- als breedteteams) bekend maken op de website. Als er hierover vragen zijn dan kunnen spelers of ouders een bericht sturen naar de TC via e-mail: [email protected].


Start nieuwe seizoen / trainingen

Aangezien de competitie het komende seizoen al op zaterdag 6 september zal aanvangen, starten de trainingen voor de selectieteams op maandag 11 augustus. Voor de andere teams en jongste jeugd op maandag 1 september.

Let op: de trainingen van de selectieteams 2014/2015 starten direct na de bekendmaking van de teamsamenstellingen. Deze trainingen zullen doorlopen tot aan het begin van de zomervakantie.
 

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.