header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Jul
18

Vertrouwenscommissie bij Hisalis

H.C. Hisalis wil een vereniging zijn waar iedereen met veel plezier bezig kan zijn met de hockeysport. We doen er met elkaar dan ook alles aan om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Wangedrag, zoals pesten, discriminatie of intimidatie kunnen en willen we niet bij H.C. Hisalis tolereren. Voor de vereniging staan kernwaarden als respect, integriteit en aangepast gedrag centraal in hoe we met elkaar omgaan.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat grensoverschrijdend gedrag niet altijd kan worden voorkomen. Ondanks alle preventie kan er ook bij H.C. Hisalis wangedrag plaatsvinden dat strijdig is met onze eigen normen en waarden.

Dat is één van de redenen waarom H.C. Hisalis een vertrouwenscommissie heeft ingesteld. Een centraal aanspreekpunt voor iedereen om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en vooral veilig blijft.

Aanvullende informatie over de nieuwe vertrouwenscommissie kan je vinden op deze pagina.