header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Mei
21

Herinnering geld Geraniumactie

Voor degenen die het geld van de Geraniumactie nog niet hebben overgemaakt: graag voor 31 mei het bedrag overmaken op rekeningnr. 33.65.41.872 t.n.v. Hockeyclub Hisalis o.v.v. naam verkoper + "Geraniumgeld 2013".